Len tak

Therasuit Košice, Klimkovice - porovnanie

04.10.2013 22:50
Vzhľadom na to, že sme Therasuit terapiu v priebehu tohto roka absolvovali v dvoch rôznych zariadeniach, vypracovali sme naše porovnanie, ktoré možno niekomu pomôže rozhodnúť sa, kam ísť cvičiť. Chcela by som zdôrazniť, že je to naše subjektívne porovnanie, vzhľadom na naše potreby a je možné, že...

—————

Therasuit Košice

21.09.2013 20:08
Po jarnom oboznámení sa s therasuit terapiou v Klimkoviciach (Klim Therapy), sme sa rozhodli vyskúšať rovnakú terapiu v Košiciach, v centre Liberta a naše očakávania boli ďaleko prekonané realitou. Tentokrát trvala terapia "len" 3 týždne, čo je podľa nás tak akurát na to, aby telo začalo...

—————

Klimkovice - ako to bolo naozaj-)

04.07.2013 20:36
Ako som už spomínala v Denníčku, therasuit terapiu v Klimkoviciach (KlimTherapy) absolvoval Riško na 2 krát. Prvý krát sme do Klimkovíc odcestovali koncom februára. Avšak po týždni ochorel a museli sme cvičenie prerušiť, doma sa vyliečiť, nabrať sily a v apríli sme sa vrátili cvičenie dokončiť. Už...

—————

Klimkovice - očami Riška

02.06.2013 14:41
V polovici februára sme sa konečne dočkali. Po polroku čakania v poradovníku, nám zo schránky vypadla obálka s pozvaním na Klim terapiu. Do Klimkovíc sme nastúpili v nedeľu 17.2. a s nami sa v aute odviezla polovica našej domácnosti, keďže sme vôbec netušili čo všetko budeme na mesačnom pobyte...

—————

Rekapitulácia 2012

14.01.2013 20:35
Na konci r. 2012 má Riško 6 a pol roka. Váži okolo 20 kg a meria cca 115 cm.   Pre ľahšiu predstavu kam sme za rok pokročili, sa v texte nachádzajú aj schopnosti z Rekapitulácie 2011 (šedá farba) Motorické schopnosti: pohybuje sa štvornožkovaním, za opory (treba ho držať za obidve ruky)...

—————

Kraniosakrálna terapia

22.03.2012 20:47
S touto terapiou nás zoznámila Riškova stará mama, lepšie povedané, jedného dňa prišla a položila na stôl vytlačený článok o kraniosakrálnej terapii s tým, že by sme to mali skúsiť, že by to mohlo Riškovi pomôcť. Priznávam počiatočné rozpaky, mne,  pragmatickému človeku sa zo začiatku...

—————

Eeg-biofeedback

19.02.2012 14:54
Tento článok obsahuje laický popis eeg-biofeedbacku, tak ako sme jednotlivé sedenia a prácu terapeuta vnímali my rodičia a ako ich prežíval Riško. O eeg-biofedbacku som náhodou čítala na internete (už ani neviem, čo som vtedy vlastne hľadala), prečítala som si pár viet a v hlave založila do...

—————

Rekapitulácia 2011

28.12.2011 20:51
Na konci r. 2011 má Riško 5 a pol roka. Váži okolo 17 kg a meria cca 106 cm. Našťastie, aj napriek svojej diagnóze, podľa ktorej väčšina detí dosahuje len malého vzrastu, Riško sa ťahá pekne do výšky a naberá svaly.   Motorické schopnosti: pohybuje sa štvornožkovaním, za opory (treba ho...

—————