Rekapitulácia 2011

28.12.2011 20:51

Na konci r. 2011 má Riško 5 a pol roka. Váži okolo 17 kg a meria cca 106 cm. Našťastie, aj napriek svojej diagnóze, podľa ktorej väčšina detí dosahuje len malého vzrastu, Riško sa ťahá pekne do výšky a naberá svaly.

 

Motorické schopnosti:

 • pohybuje sa štvornožkovaním, za opory (treba ho držať za obidve ruky) kráča, neudrží však rovnováhu ani sám neustojí
 • vyliezť dokáže hocikde, najradšej však tam, kde to má zakázané
 • usedí na bicykli (s pomocnými kolieskami), dokáže nohami krútiť pedále a čiastočne je schopný sám korigovať smer jazdy
 • pije z detskej flaše s cumlíkom, dokáže sa napiť aj z iných typov fliaš (so slamkou, s dierkami) - ale veľmi nerád
 • dokáže sa sám nakŕmiť lyžicou, ak ide o tuhšiu stravu (ale musí byť pod dozorom a silne motivovaný)
 • tuhé kúsky (nakrájaný rožok, chlieb, jabĺčko) si vkladá do úst sám
 • kreslí čiary a kruhy, viď fotodokumentácia

 

Mentálne schopnosti:

 • nerozpráva, dokáže vysloviť pár slabík: ma, ba, ja, je, ktoré rôzne kombinuje a vyslovuje s rôznou intonáciou
 • porozumenie je na vysokej úrovni, na dorozumievanie sa používa viac vlastné gestá
 • rád počúva a pozerá rozprávky, má svoje obľúbené, ako aj obľúbené pasáže v nich, smeje sa na vtipných situáciách
 • rozozná farby, nielen podľa názvu ale aj podľa opisu (farba ako trávička = zelená)
 • pozná zvieratká, vie "ako robia", niektoré sa snaží napodobniť
 • rozozná čísla do 10 a ich dvojkombinácie
 • rozozná pár písmenok ale nemá k nim taký blízky vzťah ako k číslam
 • dokáže spájať logicky súvisiace obrázky (slnko - mesiac, lyžička - šálka), zahrať sa jednoduché pexeso (4 až 5 dvojíc obrázkov)
 • sám sa zahrá jednoduché hry na niečo (s autobusom, vláčikom, obrázkom výťahu)

 

Najhoršie v roku 2011 bolo:

 • zistenie, že Riško nemá v poriadku bedrové kĺby (subluxácia), zatiaľ hrozí operácia jednej nôžky, definitívne sa rozhodne v lete, kedy máme prísť do Brna na kontrolu k doc. Poulovi. Operáciu by sme radi absolvovali u tohto ortopéda, nakoľko si vďaka mnohým referenciám a aj vďaka prístupu, ktorý k Riškovi mal, získal našu dôveru. Vďaka tejto skutočnosti sme museli zmeniť niektoré naše plány a rozhodnutia. Jedno z najdôležitejších je to, že pokým nebude doriešená táto otázka, nepôjdeme do Adeli. Príde nám nerozumné teraz uhradiť Riškovi drahú terapiu, ktorej prípadné pozitívne výsledky by zničila následná operácia bedrových kĺbov. Takže najskôr počkáme na výsledky ortopedickej kontroly, v prípade nevyhnutnosti pôjde Riško na operáciu a po zotavení sa, pôjdeme opäť do Adeli na konzultáciu ohľadne možného termínu pobytu
 • prerušenie logopedickej starostlivosti,  od leta sme neboli s Riškom na logopédii z dôvodov, ktoré nebudeme na stránke uvádzať, podstatné je, že nás táto skutočnosť veľmi mrzí a čoskoro sa zmení, v januári máme konzultáciu u dvoch logopedičiek  a uvidíme ako ďalej

 

Najlepšie v roku 2011 bolo:

 • celých 12 mesiacov nebol Riško liečený ATB, aj napriek jeho oslabenej imunite, prekonali sme pár nachladnutí a horúčok, ale len na domácej babičkovskej liečbe
 • počas celého roka bol Riško bez epileptických záchvatov, aj keď výsledky eeg sú stále zlé (výboje zostali), podstatné je to, že za celý rok nebolo potrebné zvýšiť dávkovanie antiepileptík
 • konečne sa nám po rokoch hľadania a skúšania podarilo nájsť fyzioterapeutku, ktorá Riška posúva ďalej - až teraz sme si uvedomili koľko vecí sme doteraz nechtiac a nevedomky zanedbávali
 • taktiež sme pre Riška našli fantastickú pani zubárku, ktorá má skúsenosti s detičkami ako je Riško, a ktorej prioritou je aby sa malý pacient cítil v kresle spokojne
 • projekt "Opora", v rámci ktorého Riško bezplatne absolvoval cez 40 sedení neurobiofeedbacku
 • zistenie, že je na svete stále veľa ľudí, pre ktorých je prirodzené pomáhať druhým

 

Naše plány do roku 2012:

 • popracovať na reči, t.j. v spolupráci s logopedičkou, fyzioterapeutkou a špec. pedagogičkou by sme chceli premyslieť, ktorý spôsob komunikácie bude pre Riška najvhodnejší (gestá, obrázky) a cielene sa tomuto spôsobu komunikácie venovať, priznávame, že túto oblasť sme doteraz trošku zanedbávali,  stále sme verili, že Riško predsa len začne rozprávať, ale dnes už vieme, že to samé nepôjde...
 • pokračovať naďalej v intenzívnej rehabilitácii a hippoterapii, radi by sme pridali aj pravidelné plávanie (ak nájdeme vhodný bazén a čas)
 • pokračovať v overených terapiách: neuro-biofeedback - zameraný na rečovú oblasť, kraniosakrálna terapia a skenar terapia
 • vzhľadom na Riškove pokroky vo vertikalizácii a nácviku chôdze, uvažujeme o zakúpení špeciálneho chodítka, vďaka ktorému by sa Riško trochu osamostatnil
 • terapia Adeli

 

V prípade, že máte tip na terapiu, logopedickú alebo rehabilitačnú pomôcku, budeme radi keď nám dáte vedieť.

 

—————

Späť