2% z dane - Vaša pomoc pre Riška

Aj tento rok sme sa rozhodli spolupracovať s občianskym združením Aktívny vozík, ktoré nám umožní  zbierať a využiť Vaše 2% z dane. Vďaka Vašej pomoci mohol Riško v roku 2020 absolvovať ďalšie rehabilitačné pobyty v centre Svetielko, Bratislava a iné podporné terapie v Bratislave a okolí). Aby malo cvičenie čo najväčší úspech, je potrebné rehabilitáciu pravidelne opakovať a preto sa na Vás aj tento rok obraciame s prosbou

 

venovať 2% dane OZ Aktívny vozík.

 

Postup je veľmi jednoduchý. V závislosti od výšky vyzbieranej sumy na 2% z dane, ktorá bude darovaná občianskemu združeniu Aktívny vozík a ktorú budeme vedieť vydokladovať, nám toto združenie poskytne finančný príspevok, ktorým môžeme uhradiť rehabilitáciu.

Vzhľadom na množstvo terapií, ktoré Riško pravidelne podstupuje, znamenajú pre nás Vaše 2% nesmierne dôležitú pomoc a preto zo srdca ďakujeme všetkým Vám, ktorí sa rozhodnete venovať ich práve Riškovi.

 

Všetky potrebné informácie o tom ako postupovať pri darovaní 2% z dane (zamestnanci, fyzické osoby, právnické osoby), si môžete prečítať TTttttt    vTT na stránke https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/.

Vzor Vyhlásenia s vyplnenými údajmi o prijímateľovi 2% (3%): Vyhlasenie-AV-19.pdf (875643)

Potvrdenie o zaplatení dane: Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov.pdf

 

Údaje o prijímateľovi:
o Obchodné meno (názov):             Aktívny vozík, občianske združenie
o Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:      Višňové, 013 23, Višňové, 580
o Právna forma:                             Občianske združenie
o IČO:                                           (vypisuje sa sprava) 36090191 

 

Dôležité upozornenie:

Aby sa Vaše 2% dostali k Riškovi, musíme vedieť vyzbieranú sumu vydokladovať, preto je veľmi dôležité, aby ste nám poslali buď poštou alebo e-mailom fotokópiu/naskenovanú kópiu tlačív, ktoré odovzdáte na DÚ: vyhlásenie  alebo príslušnú stranu z daňového priznania (fyzické osoby, právnické osoby). Osobné údaje daňovníka môžete zatrieť, dôležitý je údaj o prijemcovi 2% a výška sumy. Ak máte ohľadne postupu nejakú otázku, prípadne nejasnosť, neváhajte nás kontaktovať.

V prípade, že sme v osobnom kontakte, môžeme si dohodnúť aj iný postup.

 

Naše kontaktné údaje:

vanco.tomas@gmail.com