2016

Naďalej pokračujeme v pravidelných Therasuit terapiách v košickom centre Liberta. Tento typ rehabilitácie má na Riška pozitívne účinky a už je naozaj len malinký krôčik od samostatnej chôdze. Okrem týchto rehabilitácii pravidelne absolvuje Feldenkraisa a špeciálno-pedagogicko-logopedickú prípravu zameranú na rozvoj reči, jemnej motoriky, logického myslenia...

Asi ani netreba podotýkať, že všetky tieto terapie sú realizované v súkromných centrách, bez podpory štátu. A preto patrí veľká vďaka všetkým Vám, ktorí Riška na jeho vytrvalej ceste stále podporujete! Ďakujeme:

 • Jednotlivcom:
  • Katke Gajdošovej
  • Vierke Piňonovej
  • Tomášovi Sabovi
  • Helene Ľos Ivoríkovej
  • Monike a Marcelovi Oravcovým
  • rod. Farkašovej

   

 • Darcom 2% z dane, ktoré sme zbierali v spolupráci s OZ Aktívny vozík 2016