2013

V tomto roku bola naším prioritným cieľom terapia, ktorá by postavila Riška na nohy, resp. by ho posunula bližšie k naplneniu tohto sna. Takou terapiou sa pre nás javí Therasuit Terapia, ktorú sme v apríli absolvovali v Klimkoviciach (KLIM THERAPY). Vzhľadom na to, že  terapia v Klimkoviciach je finančne veľmi náročná a aby mala trvalý efekt, Riško ju potrebuje absolvovať aspoň 2x do roka, našli sme lacnejšiu avšak po kvalitatívnej stránke rovnakú alternatívu v Košiciach v centre Liberta, kde sme s Riškom absolvovali 3 týždňový pobyt v septembri. Po obidvoch terapiách sa Riško krásne posunul dopredu (viac informácií o týchto terapiách môžete násť v častiach Denníček  a Len tak).

 • Jednotlivcom:
  • Katke Gajdošovej
  • Vierke Piňonovej
  • Marcelovi Oravcovi
  • rod. Gerlašinskej
  • Martinovi Novysedlakovi
  • Tomášovi Sabovi

   

 • Darcom 2% z dane, ktoré sme zbierali v spolupráci s OZ Aktívny vozík
 • "Jogínom" z Yoga Vidyalaya, ktorí 22. septembra zorganizovali akciu Pozdrav slnku, a výťažok z tejto akcie venovali Riškovi
 • Pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorí opäť podporili výročie "Dňa výťahov" a zorganizovali pre Riška zbierku (kuk sem a sem)