2009

  • Vysokohorskému turistickému klubu Marmota, ktorý nám venoval výťažok z tomboly organizovanej pri príležitosti Marmotafestu.

Peniažky boli použité  na hippoterapiu a plávanie, ktoré Riško pravidelne každý týždeň absolvoval (viac v časti Terapie)