2008

  • OZ Kôň ako koníček, vďaka ktorému mohol Riško absolvovať rok intenzívneho plávania.

V OZ Kôň ako koníček začal Riško ako 2-ročný s hippoterapiou, zároveň ho toto združenie finančne podporovalo v plávaní.