2011

 • Pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorí pre Riška zorganizovali zbierku v rámci "Dňa výťahov" (kuk sem a sem).
 • Pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV a Ústavu svetovej literatúry SAV za ich finančnú pomoc ako aj iniciátorke p. Kataríne Veneni.
 • Jednotlivcom:
  • M. Koščákovi
  • Ing. V. Benkovi
  • M. a K. Galajdovým
  • V. Piňonovej
  • K. Žilkovej
  • T. Chovancovej
  • L. Kováčovi
  • Ing. M. Jakusovi
  • neznámym darcom

(ak sa nám podarilo nechtiac skomoliť meno, prosím dajte nám vedieť, aby sme vykonali nápravu)

 • Zamestnancom Slovenského rozhlasu, ktorí vo svojich radoch zorganizovali pre Riška zbierku.
 • Tomášovi a spojke Hele.

Všetky vyzbierané peniaze sú odložené na Riškovom účte a budú použité na Adeli terapiu (viac v časti Terapie). Pôvodne sme o tejto terapii uvažovali už tento rok, ale nepodarilo sa nám zohnať potrebné množstvo financií. Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj vzhľadom na odporúčanie rehabilitačnej lekárky a fyzioterapeutky, posúvame tento plán na rok 2012. Dovtedy pokračujeme v intenzívnej rehabilitácii, ktorá ma Riška lepšie pripraviť na Adeli terapiu.

Polovica príspevku bola použitá na uhradenie doplatku za rehabilitačný kočík, zakúpený v máji 2011. Zvyšok peniažkov bude taktiež použitý na Adeli terapiu.