2015

Aj tento rok sa nám s Vašou pomocou podarilo Riškovi zabezpečiť dve 2-týždňové rehabilitácie v košickom centre Liberta, pri ktorých sme spojili terapie Therasuit a Giger. Okrem týchto rehabilitácii počas celého roka 2x do týždňa cvičil Feldenkraisa a 3x do týždňa absolvoval špeciálno-pedagogicko-logopedickú prípravu zameranú na rozvoj reči, jemnej motoriky, logického myslenia...

Asi ani netreba podotýkať, že žiaľ stále sú všetky tieto terapie realizované v súkromných centrách, bez podpory štátu. A preto patrí veľká vďaka všetkým Vám, ktorí Riška na jeho vytrvalej ceste stále podporujete! Ďakujeme:

 • Jednotlivcom:
  • Katke Gajdošovej
  • Vierke Piňonovej
  • Tomášovi Sabovi
  • Ing. V. Benkovi
  • Helene Ľos Ivoríkovej
  • Monike a Marcelovi Oravcovým
  • Patrícii Balážiovej

   

 • Darcom 2% z dane, ktoré sme zbierali v spolupráci s OZ Aktívny vozík 2015